Znakowanie rowerów

W godz. 12-18 na Rynku Galicyjskim w Sanoku odbędzie się znakowanie rowerów przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie i Komendę Powiatową Policji w Sanoku. Zapraszamy wszystkie osoby chętne z rowerami a w przypadku osób małoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.