Informator dla zawodniczek i zawodników

INFORMATOR DLA ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW

Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów na podstawie nadanego numeru startowego i dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Listy z imieniem i nazwiskiem oraz numerami startowymi będą wywieszone w Biurze Zawodów.

 

Godziny pracy Biura Zawodów:

 

 • Sobota 23.09.2017r. – godz. 16.00 -20.00 (Skansen w Sanoku).
 • Niedziela 24.09.2015r. – godz. 07.00 – 09.00 (Skansen w Sanoku).

 

Pakiet startowy powinien zawierać następujące rzeczy (prosimy sprawdzić):

 • Numer startowy z chipem.
 • Agrafki do przypięcia numeru startowego.
 • Numer startowy do naklejenia na worek depozytowy (worki będą wydawane w Biurze Zawodów po zgłoszeniu chęci korzystania z depozytu).
 • Uprzejmie prosimy zawodniczki i zawodników z Sanoka i okolic o pobranie pakietu w sobotę. W niedzielę może być duża kolejka. Jesteśmy na to przygotowani, niemniej jednak usprawni to pracę BIURA ZAWODÓW.

Odbierz numer startowy jak najwcześniej.  Nie bierz ze sobą wartościowych rzeczy. Nie oddawaj torby szatniowej nieznajomym – możesz zostawić ją w depozycie.

Depozyty i szatnie

 • Depozyty będą przyjmowane w dniu zawodów 24 września w godzinach 9.00-10.00.

 

Pomiar czasu

 • Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 • Klasyfikacja w kategorii Generalnej KOBIET i MĘŻCZYZN (tylko miejsca 1-3) będzie przeprowadzona w oparciu o kolejność wbiegnięcia na metę.

Meta

Dla każdej zawodniczki i każdego zawodnika mamy przygotowaną wodę, posiłek regeneracyjny w Gospodzie tuż za budynkiem kasy  (od strony Rynku). Uprzejmie prosimy o pobranie posiłku i udanie się z powrotem na Rynek Galicyjski. W tym czasie będą trwały próby a później występ Zespołu Mazowsze na którego wejście jest za zaproszeniem, więc nie chcemy przeszkadzać 

Dekoracja

 • Dekoracja zawodniczek i zawodników rozpocznie się o godzinie 18.30 na Rynku Galicyjskim. Do dekoracji i odbioru nagród trzeba stawić się osobiście.

Trasa

 • Trasa biegu jest podana na stronie http://www.biegigorskiesanok.pl/. Długość tras uległa drobnym modyfikacjom (zamiast 30 km jest 26 km, zamiast 50 km jest 47km). Przebieg trasy jest niezmieniony.
 • Trasa będzie oznaczona taśmami koloru biało czerwonego, a także znakami pionowymi (chorągiewki wbite w ziemię – kolor żółty (kierunek trasy), kolor czerwony (zakaz).
 • Zabronione jest skracanie trasy. Na całej długości trasy będą ustawieni sędziowie. W przypadku skracania zawodnik zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.

Punkty odżywcze

 • Trasa 10 km – 1 pkt – ok.4 km,
 • Trasa 26,11 km – 3 pkt – ok 4 km,12 km, 20.5 km,
 • Trasa 47,06 km – 4 pkt – ok. 4 km, 13 km, 26 km, 42 km.

 

Inne informacje

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Dyrektora Biegu oraz Sędziego Biegu. Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie. Telefon do organizatora na drugi dzień po biegu jest mało skuteczną formą zgłaszania protestów J
 • Przyjdź na start odpowiednio wcześnie. Nie zakładaj w dniu startu nowych butów. Nie przywoź odżywek własnych – nie wystawiamy ich.
 • Jeśli poczujesz się słabo zgłoś się do lekarza lub wolontariuszy obecnych na trasie – udzielą

fachowej pomocy.

PAMIĘTAJ –STARTUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIADOM WŁASNYCH OGRANICZEŃ ZDROWOTNYCH!

Na całej trasie biegu możecie używać kijków! 

 • Zaprośmy znajomych do kibicowania na trasie biegu. Atmosfera biegu zależy od nas samych i naszych znajomych.

Życzymy udanego biegu i miłych wrażeń 

DO ZOBACZENIA!

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: 792004723

 

Do pobrania wersja pdf >> tutaj <<