Punkty nawadniające

Odpowiadamy na pytania: czy będzie woda na trasie?
Zdecydowaliśmy, że będzie po jednym punkcie nawadniającym na trasie Biegu Orlego i Słonnego – mapy niebawem.